استرداد کالا

حتما قبل از پر کردن فرم استرداد ضوابط و قوانین فروشگاه مطالعه شود


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

شماره موبایلی که با آن ثبت نام کردید

شماره سفارش را بنویسید. شماره سفارش را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تاریخ را بنویسید. تاریخ را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1401/09/12

تاریخ ثبت سفارش

نام کامل کالا را بنویسید. نام کامل کالا را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

نام کامل کالا شامل رنگ و دیگر ویژگی ها
(فرم استرداد صرفا برای یک کالا از سفارش می باشد و درصورت تعداد کالای بیشتر نیاز به تکمیل مجدد فرم می باشد)

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
توضیحات را بنویسید. توضیحات را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. توضیحات را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

لطفا علت و یا عیب کالا را بنویسید

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
انتخاب این گزینه اجباری است.

کمی صبر کنید...